Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA) a Pravidel přístupného webu připravených dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jeho novely č. 81/2006 Sb. Pokud nejsou některé zásady splněny, jsou uvedeny níže.
Stránky jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Strict a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí stylového předpisu W3C CSS 2, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.
Webová aplikace je optimalizována pro webový prohlížeč MSIE 9.0 (a vyšší), Firefox a Chrome.

Výjimky z přístupnosti

Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.

Výjimka: Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě, pro než není k dispozici textová alternativa. a) Výstupy se mohou vyskytnout ve formátu PDF. Pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader. b) Výstupy, které vyžadují elektronickou značku poskytovatele, tj. výstupy pro ověřovatele, je možné generovat pouze ve formátu PDF. c) Aplikace vyžaduje spuštění Java appletu pro zobrazení na mapě a pro výběr na mapě.

Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu cookies. Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu JavaScriptu. Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu šifrovaného přístupu (SSL). Výjimka: Aplikace vyžaduje spuštění Java appletu pro zobrazení map a výběr na mapě.

Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.

Výjimka: Aktivně na pozadí je aktualizován stav zpracování výstupu.

Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.

Výjimka: Pro zobrazení nápovědy a zobrazení mapy se otevírá nová záložka prohlížeče. Výjimka: Pro vyhledávání nemovitostí, oprávněných subjektů jsou užita modální okna v prohlížeči. Výjimka: Modální okna formou vyskakovacích oken jsou využita při prvním stažení výstupů.

Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu.

Výjimka: Aktivně na pozadí je aktualizován stav zpracování výstupu. Frekvence odpovídá rychlosti zpracování jednotlivých výstupů.

Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.

Výjimka: Webová stránka užívá odborné výrazy běžné v oblasti působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky.

Výjimka: Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě, pro než není k dispozici textová alternativa.

Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu.

Výjimka: Mapa webových stránek není k dispozici.

Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.

Výjimka: Existují formulářové prvky, například na formulářích pro zadávání parametrů výstupů, které nemají přiřazen nadpis.

Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.

Výjimka: Uživatel není upozorněn, pokud odkaz vede na obsah jiného typu. Příklad: PDF výstup, zobrazení mapy, výběr na mapě.