Změna hesla

 

Změna hesla

Na tuto stránku se dostanete se stránky “Můj účet“.
Na této stránce si můžete nastavit nové heslo, které bude v kombinaci s vaším přihlašovacím jménem sloužit k přihlašování do aplikace Dálkový přístup.

Staré heslo

Vyplňte Vaše současné heslo pro přístup do aplikace.

Nové heslo

Vyplňte nové heslo, které bude sloužit jako přihlašovací heslo k vašemu účtu. Heslo musí splňovat Pravidla pro tvorbu hesla viz níže.

Potvrzení hesla

Zopakujte nové heslo.

Uložit nové heslo

Po kliknutí na tlačítko dojde ke kontrole, zda jsou zadaná hesla totožná a splňují podmínky, pokud ano, dojde k jejich uložení a budete přesměrováni zpět na stránku “Můj účet“. Pokud stránku opustíte bez stisknutí tlačítka uložit, heslo zůstane nezměněné. Další změnu hesla lze opakovat až po 30 minutách od uložení předchozí změny.

Pravidla pro tvorbu hesla

Heslo musí být nejméně 12 znaků dlouhé.

Nesmí obsahovat uživatelské jméno, a to ani v obráceném pořadí znaků.

Nesmí obsahovat část evidovaného emailu před znakem @.

Nesmí být shodné s 12 předchozími hesly.

Uvnitř hesla se nesmí vyskytovat názvy či zkratky běžně užívané v kontextu aplikace.

Nesmí obsahovat více než 3 stejné znaky za sebou.

Nesmí obsahovat více než 3 po sobě abecedně jdoucí znaky nebo číslice, a to ani v opačném pořadí.

Minimální doba mezi dvěma změnami hesla musí být delší než 30 minut.