Přidat uživatele

 

Přidat uživatele

Na stránku Přidat uživatele se dostanete ze stránky “Správa uživatelů“.

Informace o uživateli

Přihlašovací Jméno

Jméno, pomocí kterého se bude uživatel přihlašovat. Po uložení je toto jméno neměnné.

Příjmení a jméno / Název

Příjmení a jméno nebo Název daného uživatele.

Nastavit výchozí heslo / Nastavit údaje pro získání hesla

Zvolte metodu, kterou uživatel získá heslo.

Heslo

Počáteční heslo uživatele. Heslo musí splňovat Pravidla pro tvorbu hesla.

Potvrzení hesla

Zopakujte nové heslo.

Kontaktní email

E-mail, na který bude uživateli zaslán odkaz v průběhu procesu získání hesla.

Kontaktní telefon

Telefon, na který bude uživateli zaslán bezpečnostní kód ve formě SMS v průběhu získání hesla.

Uložit

Po kliknutí na tlačítko údaje uložíte a dojde k vytvoření uživatele v databázi, zároveň se otevře editace sekce “Oprávnění účtu“.

Oprávnění účtu

Zaškrtnutím políček (checkboxů) vyberete uživateli jeho oprávnění. Dle typu Vašeho účtu se Vám zobrazí k volbě jen práva, která můžete udělit. Kliknutím na tlačítko “Uložit“ dojde k uložení nastavení.

Tato stránka je přístupná uživatelům s oprávněním:

§Administrace uživatelů účtu

§Centrální administrace účtů