Státní znak ČR

INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Logo ISKN

Archiv novinek
27.08.2013 - Změna při zadávání čísel jednotek (bytů a nebytových prostor)
V rámci nové verze systému ISKN instalované 23.8.2013 došlo ke změně při zadávání čísel jednotek (bytů a nebytových prostor). Je třeba zadávat 4-místné číslo jednotky místo původního 3-místného čísla. Například zadání 660003 označuje bytovou jednotku č.3 v budově č.p. 66.
27.08.2013 - Změna při zadávání čísla jednotky (bytu a nebytového prostoru)
Oznamujeme, že v rámci nové verze systému ISKN instalované 23.8.2013 došlo ke změně při zadávání čísel jednotek (bytů a nebytových prostor). Je třeba zadávat 4-místné číslo jednotky místo původního 3-místného čísla. Například zadání 660003 označuje bytovou jednotku č.3 v budově č.p. 66.
17.12.2009 - Důležité upozornění uživatelům
K datu 1.1.2010 se ruší Katastrální pracoviště (dále jen "KP") Horažďovice a KP Moravský Krumlov. Od uvedeného data se tím zvětšuje územní obvod KP Klatovy o územní obvod KP Horažďovice a územní obvod KP Znojmo o územní obvod KP Moravský Krumlov. Údaje katastru nemovitostí (dále jen "KN") z územního obvodu rušeného KP Horažďovice budou od 1.1.2010 přístupné pod názvem KP "Klatovy2" a údaje KN rušeného KP Moravský Krumlov budou přístupné pod názvem KP "Znojmo2". Změna názvu KP Horažďovice na Klatovy2 a KP Moravský Krumlov na Znojmo2 se od 1.1.2010 projeví ve všech výstupech s údaji KN poskytovaných DP, a to i ve výstupech vytvářených k datu před 1.1.2010 (výstupy k datu z minulosti). Uživateli DP se budou názvy Klatovy a Klatovy2 a názvy Znojmo a Znojmo2 zobrazovat při tvorbě výstupů s údaji KN tam, kde je požadováno uvedení názvu katastrálního pracoviště.
21.03.2008 - Nové verze aplikací a související změny
Ve čtvrtek 20.3. ve večerních hodinách proběhla dílčí aktualizace informačního systému ISKN včetně provozovaných aplikací Dálkový přístup (DP), Dálkový přístup na zkoušku (DP na zkoušku), Elektronický návrh na zápis (ENZ) i Webové služby dálkového přístupu (WSDP). V aplikaci DP byly provedeny změny designu a funkčnosti formulářů "Informace o stavbách" a "Informace o jednotkách", tak aby v prvním případě umožňovaly uživatelsky výhodnější zadávání požadavků na informace o číslovaných i nečíslovaných stavbách všech typů a v druhém případě aby umožňovaly uživatelsky výhodnější zadávání požadavků na informace o jednotkách. U formuláře "Evidence práv pro osobu" má nově uživatel povinnost provést volbu, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a poté teprve na základě provedeného výběru zadat název a IČO nebo příjmení, jméno a RČ.
21.03.2008 - Nové verze aplikací a související změny (2)
Zajímavou novinkou je rychlejší a přesnější detekce stavů, ve kterých se vytvářená sestava nachází - přibyl například stav "Podepisuje se" nebo stav "Chyba při zpracování" pro ošetření neočekávaných událostí při zpracování požadavku na sestavu a také bylo přepracováno ošetření výjimek během vytváření sestavy (stav "Chyba při vytváření"). Přínosem pro zákazníka je určitě lepší informovanost o jeho požadavku na vytvoření sestavy a prostý fakt, že bude o případných chybách rychleji informován a bude moci svůj požadavek včas zopakovat. (Výskyt chyb při vytvřených sestav je bohužel v tak komplexním informačním systému obecný fakt a nelze slibovat naprostou bezchybnost.) Bližší informace o možných stavech sestav lze najít v nápovědě na stránce "Sestavy uživatele".
21.03.2008 - Nové verze aplikací a související změny (3)
Spolu s aktualizací provozovaných aplikací byla nasazena nové verze aplikačních serverů, které jsou zapojeny v klastrovém prostředí tak, aby poskytovaly podmínky pro vysokou dostupnost provozovaných aplikací. Doufáme, že se tato zásadní změna pozitivně projeví větší spokojeností našich zákazníků.
08.01.2008 - Nová funkce Evidence práv pro osobu
Nová verze aplikace DP instalovaná 8.1.2008 obsahuje novou funkci s názvem "Evidence práv pro osobu". Tato funkce zjišťuje, zda zadaný subjekt (fyzická nebo právnická osoba) má v katastru nemovitostí (KN) evidována vlastnická nebo jiná věcná práva. Na rozdíl od funkce Přehled vlastnictví se lze v této nové funkci dotazovat pouze na současný stav KN, není možné požadovat informace platné k datu v minulosti. V případě, že zadaný subjekt nemá v KN evidována žádná vlastnická nebo jiná věcná práva, sestava se přesto vytvoří a tato skutečnost v ní bude zapsána. Sestava je opatřena elektronickou značkou.
02.04.2007 - Kopie katastrální mapy do PDF.
Nová verze DP instalovaná 30.4.-1.4. obsahuje novou sestavu - kopii katastrální mapy do PDF. Výstup představuje stránku formátu PDF velikosti A4, obsahující kopii vybraného prostoru katastrální mapy. Měřítko kopie lze volit ze tří možností: 1:500, 1:1000 nebo 1:2000. Tyto kopie lze však vytvářet pouze v prostorech kde je k dispozici digitální katastrální mapa. Výstupní dokument je opatřen elektronickou značkou poskytovatele a lze jej tedy pokládat za elektronickou veřejnou listinu. Více informací naleznete v Návodu.
13.02.2007 - Upozornění pro uživatele Microsoft Internet Exploreru verze 7.0
Uživatelům aplikace DP, kteří již mají nebo budou instalovat MSIE veze 7.0 doporučujeme nainstalovat též certifikáty certifikačních autorit. Vyhnou se tak notorickým varovným hlášením v prohlížeči. Postup je popsán v příloze Technické předpoklady provozu aplikace (viz Základní informace - Dálkový přístup - Podrobnější informace).
13.02.2007 - Upozornění pro uživatele Microsoft Internet Exploreru verze 7.0 - pokračování
Dále upozorňujeme na problém, který se v aplikaci DP, v souvislosti s MSIE verze 7.0, projevuje tak, že selhává automatické obnovování stránky Seznam sestav uživatele. Spuštěné sestavy tak mohou zdánlivě zůstávat nedokončeny (nemění atribut "stav"). K obnově stránky a zjištění aktuálního stavu sestav postačí kliknout na odkaz Sestavy uživatele v hlavním menu aplikace (levá část obrazovky - podmenu Podpůrné uživatelské funkce - Sestavy uživatele).